Indeklima og møbler

Indeklima og møbler 

Danskerne opholder sig meget indenfor i enten deres hjem eller på arbejdet. Indeklimaet har en stor betydning for dit velvære derhjemme eller på arbejdspladsen. Et dårligt indeklima påvirker folks koncentrations- og arbejdsevne negativt og kan være skyld i øget sygdom.

Et godt indeklima kan du få ved at lufte ud eller have god ventillation, minimere afgasningen fra materialer og gøre rent og holde en god relativ luftfugtighed, så der ikke skabes fugt og grobund for mikroorganismer. Man skal også undgå temperaturudsving og træk, ligesom det er vigtigt med en god akustik i rummet 

Derfor lad gerne nye møbler dampe af, når du køber et nyt møbel. Det er det en god idé at pakke møblet ud et andet sted som fx et loftrum eller i garagen og lade det dampe af, inden det kommer ind i hjemmet. 

Hvis du har tid til det kan det være en god idé at stille produktet til afgasning i en måned. På den måde bliver der afgivet færre kemikalier til de steder, hvor du opholder dig flest timer i døgnet. Alternativt kan du sørge for ekstra god ventilation i op til en måned. Du kan også sørge for ekstra god rengøring, da afgassede stoffer kan koble sig på støvet. 

Det er især lim og lakerede og imprægnerede produkter, der afgasser, men også ubehandlet træ kan have stor afgasning. Der er stor forskel på, hvor hurtigt de afgasser. 

Til det danske marked findes Dansk Indeklima Mærket, som stiller krav til produktet i dets brugsfase og omfatter produkternes påvirkning af luftkvaliteten i indeklimaet. Dansk Indeklima Mærkning drives af Teknologisk Institut. Indeklimamærket supplerer dermed miljømærkerne ved at stille krav til produktet i brugsfasen og dermed minimere menneskers eksponering for uønsket kemi mens produktet er i brug.