Kan jeg gøre en forskel ved at vælge et bæredygtigt møbel - og hvordan gør jeg

Hvis du tænker på at købe et nyt møbel, hvordan ved du så, om det er bæredygtigt? Her hjælper vi dig med, hvad du kan overveje, inden du vælger dit næste bæredygtige møbel. Grundlæggende handler bæredygtighed om at opfylde de nuværende generationers behov uden at det går ud over fremtidige generationers behov.

 

Gå efter genbrugs- eller overskudsmaterialer

Det er ofte både bedre for klimaet og miljøet, hvis du vælger et møbel af enten genbrugs- eller overskudsmaterialer fremfor møbler, som er lavet af nye materialer, som udvindes i naturen. Møbler af genbrugs- eller overskudsmaterialer har typisk et lavere CO2-udslip og påvirker i mindre grad miljøet og naturen. 

Der anvendes ofte mindre CO2, da råmaterialet som fx træet, metallet eller plastiket ikke skal udvindes fra nyt, og nogle gange vil man også kunne skære en del af transporten væk, da flere led i værdikæden kan skæres væk.

I Danmark bliver overskudsmaterialer eller gamle udtjente produkter ofte brændt af og ender som fjernvarme eller el i din stikkontakt. At lave møbler eller andre produkter om til energi er som regel den mindst bæredygtige løsning næst efter at deponere produkterne på en losseplads.

Derfor giver det ofte ud fra en klima- og miljømæssig tanke mere mening at producere et møbel fra overskudstræ eller genbrugstræ i stedet for at skove et nyt træ. Det samme gør sig gældende for andre materialer som metal, sten, plastik osv. 

Svanemærkede møbler stiller krav til bæredygtige fornybare råvarer, fx krav om sporbarhed og minimum 70% certificerede træråvarer eller grænser for indhold og emissioner af formaldehyd og flygtige stoffer i kemikalier og materialer som lim, fyldmaterialer, tekstiler mm. Læs mere her om møbler og bæredygtige genbrugs- eller overskudsmaterialer.

 

 

Brugt er bedre

Hvis du køber et brugt møbel, er det ofte mere bæredygtigt end at købe et nyt møbel, da det ikke kræver andet end at transportere møblet hjem til dig og eventuelt reparere, male, ombetrække det mm. Hvis du selv henter dit genbrugsmøbel i en bil langt væk, og hvis møblet kræver en stor reparation af enten dig eller sælger, så kan møblet ende med at blive mindre bæredygtigt. 

Det er bæredygtigt at flere bruger møblerne, fordi så skal der produceres færre møbler og dermed skal der bruges færre ressourcer, energi og CO2-udledning. Genbrugsmøbler kan ofte også noget andet end moderne møbler. Og så er det sund fornuft enten selv at glæde andre, hvis du enten sælger eller donerer dit brugte møbel videre.

Ideal har en ‘take back’-ordning, hvor møbelejeren kan få op til 30% tilbage for sit brugte møbel, da møblet er solidt og designet til at kunne repareres og sælges igen. Møblet kan også sælges videre til andre. 

 

 

Vælg møbler som holder

Det kan være bæredygtigt at købe møbler af god kvalitet, da de ofte holder længere, og det kan betale sig at reparere eller sælge videre. Det sparer ressourcer, mindsker mængden af affald, og så kan det også være godt for privatøkonomien, da designermøbler ofte også holder en højere gensalgsværdi. Arne Jakobsens Ægget eller Svanen er et godt eksempel herpå.

Møbler der er certificeret med Svanemærket eller EU-Blomsten, er testet til at være holdbare, sikre og af god kvalitet for at sikre en lang levetid. Møbler af god kvalitet er giver dig som regel en større glæde i din dagligdag, og ofte vil designer- og miljømærkede møbler være testet efter forskellige standarder, så du ved, at de holder. 

Du forlænger naturligvis levetiden på dine møbler, hvis du vedligeholder og behandle dem godt. Træmøbler eller møbler af sten skal måske olieres, sæbebehandles eller have en gang lak eller voks. Det kan være en god idé at vaske dine tekstilmøbler og gå møblet efter for samlinger der skal strammes. Læs mere her om vedligehold af møbler.

 

 

Bæredygtige materialer 

Når du skal anskaffe et nyt eller brugt møbel så se efter holdbare og massive materialer som kan klare års slid og brug fra dig, din familie, gæster, børn, kæledyr flytning mm. og som nemt kan repareres, hvis uheldet er ude.

Træ: Massivt træ kan fx slibes ned og få en ny overfladebehandling. Det kan en bordplade af laminat, MDF eller finér ikke så nemt. Når du vælger et møbel i træ kan du se efter om træet er certificeret af fx FSC (Forest Stewardship Council). 

Så ved du, at der ikke er fældet flere træer end skoven kan nå at reproducere, at dyre- og plantelivet beskyttes, og at de ansatte arbejder under forsvarlige forhold. Du kan læse mere om certificering af bæredygtig træproduktion her

Træ optager CO2 mens træet lever i skoven og så længe træet ikke bliver brændt eller efterlades i naturen til at rådne, så er CO2-en fanget i dit møbel. En kubikmeter (1 meter * 1 meter * 1 meter) sparer klimaet for 2 tons CO2. Og så er træ en fornybar ressource, som ikke efterlader affald eller forurener og kan genbruges igen og igen.

Plast: I dag stammer mere end 90% af al plast fra råolie, og plastproduktionen udgør 6% af den globale olieproduktion svarende til olieforbruget i den globale luftfartssektor.

Bæredygtig design, produktion og salg af møbler

Der er meget at hente på bæredygtighedskontoen, når man designer og producerer møbler. Tjek fx om møblet er designet til at kunne nemt kan skilles ad og genanvendes (cirkulært design) og om materialerne består af genbrugs- eller overskudsmaterialer. Tjek også om produktion sker fx med fornybar energi som solceller eller vinmøller eller tager de møblerne tilbage, minimerer materialespil osv. 

Du kan også undersøge om møblerne produceres on demand eller til lager, om virksomheden i hele sin værdikæde er social ansvarlig med ordentlige arbejdsforhold som overenskomst, arbejdsmiljø, støtte til lokal-samfundet mm.

Transport og møbler

Materialerne til et møbel består typisk af træ, metal, stof mm. Transporten af træet ser fx sådan her ud: Det bliver fældet i skoven, skåret op på et savværk, produceret på snedkeriet, leveret til brand-virksomhedens lager, og herefter sendes møblet til forbrugeren eller forretningen. 

Hvis det er genbrugs- eller overskudstræ, kan de to første transportled ofte skæres væk, og dermed kan man også spare en del CO2, hvis man anvender genbrugs- eller overskudsmaterialer. 

Når en vare skal transporteres kan det fx ske med tog, skib eller pram, lastbil, varevogn eller -bil, ladcykel, til fods, fly mm. og brændstoffet eller drivmidlet kan fx være diesel, benzin, biodiesel, biogas, el, e-fuels lavet på el mm. Det mest bæredygtige drivmiddel er som regel lavet på vedvarende energi som vind, sol, vandkraft eller biomasse. 

Transport af varer med skib og tog udleder ofte mindst CO2 pr. kilometer pr. vare. Mens lastbilstransport og varebilstransport, som ikke kører på vedvarende energi udleder mere CO2 pr. kilometer pr. vare. 

Alt andet lige vil der en vare udlede mere CO2 under transporten, 1) jo flere kilometer som varen selv eller dens halvfabrikata er fragtet, 2) jo mere fossil energi, som er anvendt under transporten, 3) hvor meget plads varen fylder (og vejer). 

Den mindst bæredygtige transportform ved transport af varer, som transporteres over meget lange afstande med meget unødig luft omkring sig fragtet på fly, varevogne eller -biler, som anvender fossile brændstoffer, og hvor fragtkapaciteten ikke udnyttes tilstrækkeligt godt. 

Omvendt er den mest bæredygtige transportform det modsatte: kort transport af flat packed varer på køretøjer på vedvarende energi, og hvor fragtkapaciteten er udnyttet tilstrækkeligt godt. Ofte vil transporten være et mix af forskellige trasportformer, og virksomheder kan aktivt gøre meget for at nedbringe deres CO2-udledning, som stammer fra transporten. 

Første skridt er at måle på, hvor meget CO2, som enten en vare eller virksomheden udleder i forbindelse med transporten. Ideal anvender transportører som kan redegøre for CO2-udledningen, som anvender vedvarende energi, og så sørger vi for, at varen er pakket så kompakt som muligt. 

Bæredygtig emballage

Emballage ses ofte som en synder i forhold til bæredygtighed. Måske fordi emballagen er det første du møder og ofte bare skal smide emballagen ud eller til genbrug. Men emballage er mange gange nødvendigt for, at man sikkert og nemt kan transportere møblerne fra et sted til et andet, uden at møblerne går i stykker. 

Ofte vil det være sådan, at hvis bare ét møbel ud af rigtig mange møbler går i stykker, så vil det kræve mere energi og dermed udledning af CO2 at få et nyt produkt frem til dig. Derfor er vigtigt, at vi bruger en tilstrækkelig mængde og kvalitet af emballage, så produktet ikke går i stykker under transporten. Omvendt skal vi heller ikke bruge mere emballage, end det er nødvendigt for møblet at kunne klare rejsen sikkert.  

Det kan være lidt forskelligt hvor meget emballagen faktisk belaster klimaet og miljøet. Teknologisk Institut oplyser, at forskellige beregninger viser, at emballagen kun udgør 1-5% af miljø og klimabelastningen set i forhold til den samlede vare. Typisk kommer den store belastning fra fremstilingen af produktet inde i emballagen (70-80%).

Emballagen (og transporten) bliver også mere bæredygtigt, hvis møblet produceres så det kan skilles ad og pakkes uden for meget luft omkring møblet. Det sparer på materialerne til emballagen, og så kan der transporteres flere møbler under transporten, hvilket også er mere bæredygtigt.

Pap og papir kan ofte genanvendes ved at det bliver lavet til nyt pap og papir, og i Danmark har vi et godt retursystem, som sikrer at det er nemt at lave brugt til nyt. En stor del af al papir og pap bliver genanvendt, og dermed begrænses CO2-udledningen mm. Ideal opfordrer vores kunder til at recirkulere 

Det er mere bæredygtigt, at genbruge emballagen, så den ikke skal laves om til ny emballage. Det sparer CO2. Ideal anvender så vidt muligt emballage. Ideal bruger hjørnebeskyttere i papir og bruge papirsposer til skruer, bolte mm. Det er mere bæredygtigt end fx flamingo og plastik.